Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Böcker och artiklar: Äldre dokument


Gamla dokument

Harry Potter-filmerna – en djupare subjektiv analys (Kategori: Harry Potter)
Skrivet: 2006-05-24   Sidantal: 3+21
En djupare subjektiv analys av de fyra första Harry Potter-filmerna.
Ladda ner som PDF-version (högkvalitativa bilder; 12,3 MB).
Ladda ner som PDF-version (komprimerade bilder; 528 kB).

Vanliga och "allvarliga" språkfel /i svenska språket/ (Kategori: Språkvetenskap/Svenska/Grammatik)
Skrivet: 2006-12-25   Sidantal: 1+4
Dokument som diskuterar några av de vanligaste och "allvarligaste" språkfelen i dagens samhälle.
Ladda ner som PDF-version.

Jag (Kategori: Svenska/Allmänt)
Skrivet: 2004-03-30   Sidantal: 0+2   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats är en reflekterande uppsats inom svensk-ämnet och handlar om mig; texten innehåller biografisk information samt reflektioner kring denna.
Ladda ner som PDF-version.

Semikolon (Kategori: Svenska/Grammatik)
Skrivet: 2006-01-15   Sidantal: 0+1   Institution: Privat
Kort dokument om hur tecknet semikolon (;) bör och inte bör användas i svenska språket.
Ladda ner som PDF-version.

Lite om komplexa tal och differentialekvationer (Kategori: Matematik/Analys)
Skrivet: 2007-02-20   Sidantal: 0+3   Institution: Privat
Detta dokument förklarar översiktligt de komplexa talen samt ett par enkla metoder för lösning av första ordningens (linjära/separabla) differentialekvationer. Avsett för gymnasiets kurs Matematik E.
Ladda ner som PDF-version.

Ett klassiskt sannolikhetsproblem (Kategori: Matematik/Sannolikhetsteori)
Skrivet: 2004-08-12   Sidantal: 1+1   Institution: Privat

Ett välkänt sannolikhetsproblem är följande:

Individ I har vunnit en tävling och får därför tävla om en bil. Tävlingsledaren presenterar för I tre stycken dörrar: A, B och C. Bakom två av dörrarna finns leksaksbilar och bakom en av dörrarna finns den riktiga bilen. Individ I väljer dörr A. Sedan öppnar tävlingsledaren den dörr av de I inte har valt som innehåller en av leksaksbilarna, B. För att få maximalt hög sannolikhet att få den riktiga bilen, ska individ I stå kvar vid dörr A eller byta till dörr C?

Detta dokument innehåller en matematisk diskussion och ett matematiskt bevis för det korrekta svaret. Som ett praktiskt bevis, utöver detta matematiska bevis, har jag utvecklat ett datorprogram som simulerar ett flertal (som standard tio miljoner) försök av scenariot, noterar antalet vinster vid respektive metod (icke dörrbyte respektive dörrbyte) och sedan beräknar och jämför de båda metodernas sannolikheter för vinst (d.v.s: Blir sannolikheten lägre, oförändrad eller högre vid ett dörrbyte?).

Ladda ner som PDF-version.
Simulator för sannolikhetsproblem.

Introduktion till mekaniken (Kategori: Fysik/Klassisk mekanik)
Skrivet: 2005-11-19   Sidantal: 2+45   Institution: Duveholmsgymnasiet
Denna uppsats ämnar ge läsaren en enkel introduktion till den klassiska mekaniken som beskriver och förklarar hur föremål rör på sig och växelverkar med varandra via krafter.
Ladda ner som PDF-version.

Organisk kemi och biokemi (Kategori: Biokemi)
Skrivet: 2006-04-08   Sidantal: 3+46   Institution: Duveholmsgymnasiet
Denna uppsats ger läsaren en introduktion till den organiska kemin och de ämnen och processer som bygger upp och styr människokroppen.
Ladda ner som PDF-version.

Matematiskt språk (Kategori: Matematik/Allmänt)
Skrivet: 2006-02-14   Sidantal: 2+16   Institution: Duveholmsgymnasiet
Uppsats som introducerar matematiska begrepp såsom mängder och logik.
Ladda ner som PDF-version.

Derivator (Kategori: Matematik/Analys/Derivator)
Skrivet: 2005-03-28   Sidantal: 3+28   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats definierar derivatan till en funktion, härleder deriveringsregler samt ger exempel på praktiska applikationer av derivator.
Ladda ner som PDF-version.

Trigonometriska kvadraticusfunktioner (Kategori: Matematik/Trigonometri/Övrigt)
Skrivet: 2005-04-24   Sidantal: 2+14   Institution: Duveholmsskolan
Detta matematiska arbete härleder uttryck för två "nya" trigonometriska funktioner.
Ladda ner som PDF-version.

Kemisk bindning (Kategori: Kemi/Kemisk bindning)
Skrivet: 2004-10-30   Sidantal: 3+18   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats beskriver kemiska bindningar som bygger ihop atomer till större strukturer. Utan kemisk bindning skulle all materia på jorden (som mest) återfinnas som enatomiga gaser.
Ladda ner som PDF-version.

Ekvationssystem (Kategori: Matematik/Ekvationslösning)
Skrivet: 2004-04-05   Sidantal: 2+6   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats beskriver och förklarar hur man kan lösa matematiska ekvationer med mer än en okänd variabel samt exemplifierar praktiska vardagslivsapplikationer av den kunskapen.
Ladda ner som PDF-version.

Humant immunbristvirus och förvärvat immunbristsyndrom (Kategori: Biologi/Infektionssjukdomar)
Skrivet: 2005-10-23   Sidantal: 2+5   Institution: Duveholmsgymnasiet
Denna uppsats beskriver kortfattat viruset HIV och infektionssjukdomen AIDS.
Ladda ner som PDF-version.

Tellus position och rörelser inom solsystemet (Kategori: Fysik/Solsystemet/Tellus)
Skrivet: 2003-11-28   Sidantal: 3+4   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats sammanfattar Tellus relativa position och relativa rörelser inom solsystemet.
Ladda ner som PDF-version.

Naturlandskapets exogena processer (Kategori: Geografi/Exogena processer)
Skrivet: 2004-04-25   Sidantal: 3+6   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats beskriver de exogena (yttre) processer som formar naturlandskapet.
Ladda ner som PDF-version.

Elektromagnetisk strålning (Kategori: Fysik/Elektromagnetisk strålning)
Skrivet: 2004-06-09   Sidantal: 3+3   Institution: Duveholmsskolan
Denna uppsats beskriver elektromagnetisk strålning (EMS), vågor av elektriska och magnetiska fält som rör sig genom rymden.
Ladda ner som PDF-version.


Väldigt gamla dokument

Rymdutforskning (Kategori: Fysik/Rymdutforskning)
Skrivet: 2003-04-14   Sidantal: 3+18   Institution: Tallåsskolan
Människan har alltid velat utforska sin omvärld. Under människans tidiga historia utforskades nya kontinenter och platser på jorden, men med tiden kom världens horisonter att utvidgas. Man började tidigt utveckla en vilja att även utforska rymden, världen utanför jorden. Månen blev det första målet att utforska, varefter utforskandets horisonter utvidgades till hela solsystemet, som numera har utforskats av många rymdfarkoster. Målet är emellertid ännu inte nått; i framtiden kommer horisonterna att utvidgas ytterligare i människans utforskning av universum.
Hur har utforskningen av solsystemet och den interstellära rymden gått till under 1900-talet, hur kommer rymdutforskningen att utvecklas och vad kommer den att innefatta i framtiden och vad är vikten av rymdutforskningen?

Solenergi (Kategori: Fysik/Energi/Solenergi)
Skrivet: 2003-03-01   Sidantal: 1   Institution: Tallåsskolan
Faktablad angående solenergi. Underlag för föredrag.

Beskrivning av massiva stjärnors slutfaser (Kategori: Fysik/Astronomi/Stjärnor)
Skrivet: 2002-11-20   Sidantal: 2   Institution: Tallåsskolan
Sammanfattning av föredrag angående massiva stjärnors slutfaser.

Cirkulation (Kategori: Biologi/Däggdjur/Människa/Cirkulation)
Skrivet: 2002-02-20   Sidantal: 2+5   Institution: Tallåsskolan
Uppsats besvarande frågor angående människans cirkulation: "Syrets väg från luften till cellandningen", "Varför en idrottsman kan få mer syre till sina celler än en otränad person", "Varför rökare oftare får förkylningar och hosta än icke-röckare", "Varför man ska undvika att idrotta om man är förkyld eller har feber", "Varför man kontrollerar vilken blodgrupp en patient har innan man ger blod" och "Allergier och sjukdomar beträffande cirkulation".

Insekter (Kategori: Biologi/Leddjur/Insekter)
Skrivet: 2001-05-28   Sidantal: 1+4   Institution: Tallåsskolan
Uppsats angående insekter.

Tropisk regnskog (Kategori: Biologi/Ekologi/Regnskog)
Skrivet: 2001-05-28   Sidantal: 1+4   Institution: Tallåsskolan
Uppsats angående naturtypen tropisk regnskog.

Krokodiler (Kategori: Biologi/Reptiler/Krokodiler)
Skrivet: 2001-01-30   Sidantal: 1+5   Institution: Tallåsskolan
Uppsats angående krokodiler (reptiler).