Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Liv-lika cellulära automater

Liv utan död

B3/S012345678

Liv utan död

Koagulation

B378/S235678

Koagulation

Koagulation (från symmetriskt brus)

B268/S04567

En kollision mellan två rymdskepp i B268/S04567.

Diamöba

B35678/S5678

Diamöba.

Brinnande

B356/S014678

Dag och natt

B3678/S34678

Dag och natt

Läs mer: The “replicator” cellular automaton, The “life without death” cellular automaton, The “coagulations” cellular automaton, The B268/S04567 cellular automaton, The “Diamoeba” cellular automaton, A “burning” cellular automaton och The “Day and Night” cellular automaton.

Alla bilder är genererade av Andreas Rejbrand.