Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Färgade cellulära automater med utökad omgivning

Läs mer: A simple coloured extended-range cellular automaton, A second coloured extended-range cellular automaton och A second coloured extended-range cellular automaton, part 2.

Alla bilder är genererade av Andreas Rejbrand.