Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Svar från CSN

CSN har svarat på brevet jag skickade till dem. Som väntat får jag inget extra studiestöd, d.v.s. min begäran avslogs.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.