Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Den ekonomiska situationen, del 2

För ett år sedan redogjorde jag för den ekonomiska situationen. Så här har ekonomin utvecklat sig under det gångna året:

Den totala förmögenheten ökade från omkring 50 000 kronor till omkring 230 000 kronor under tiden som doktorand, d.v.s. från våren 2012 till hösten 2014. Under våren sjönk förmögenheten något, för att sedan öka igen under hösten.
Pre- och postkatastrofalt saldo

Under det gångna året erhöll jag fullt studiestöd och -lån samt bostadsstöd, vilket förklarar varför pengarna på banken inte sjunkit mer. Under våren sjönk saldot något, troligtvis till stor del på grund av intensivt tröstätande på Pizza Hut och Espresso House. Under hösten gick saldot i stället upp något, troligtvis på grund av något mindre tröstätande och det faktum att jag fick in en liten summa pengar på privatundervisning.

Vad som inte framgår av grafen ovan är hur mina (studie)skulder ökat. Förra året den här tiden hade jag studieskulder på 124 723 kronor, vilket nu ökat till 232 918 kronor. Jag har sålunda förlorat ungefär 110 000 kronor under året. (Kanske mer, i praktiken, eftersom jag tror lån har något som kallas för ”ränta”.)

Vad som bådar illa inför framtiden är också att jag bara får studiestöd och -lån i några månader till, och även bostadsbidraget tar snart slut. När detta händer (speciellt CSN) kommer grafen ovan att börja störtdyka.

Man blir lite ledsen när man tänker på hur det kunde ha varit.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.