Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Matematiska bilder

Klicka på en av kategorierna nedan.

Scener

En sval sommarnatt

DLA-fraktaler

DLA-fraktal

Hénons area-bevarande avbildning

Hénons area-bevarande avbildning

Lorenz-attraktorn

Lorenz-attraktorn

IFS-fraktaler

Sierpinski-triangeln animeras till T-square-fraktalen

Game of Life (CA)

Game of Life

Liv-lika cellulära automater

Diamöba

Liv-lika cellulära automaters aska

Mattor från Liv-lika cellulära automater

Labyrinter från Liv-lika cellulära automater

Cykliska cellulära automater

Blandade cellulära automater

Medelvärdesbildande N-värd cellulär automat med utökad omgivning

Färgade cellulära automater med utökad omgivning

Reflektion i ytor

Alla bilder är genererade av Andreas Rejbrand.