Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Matematisk konst: fjärilar flyger i natten

Konstverk med tre fjärilar som flyger ovanför en sfärisk himlakropp. I bakgrunden syns stjärnor.

Bilden är skapad av ett enkelt program i min matematikmjukvara AlgoSim. Varje fjäril är en fjärilskurva ritad på en hyperbolisk cylinder (i parameterplanet). De tre fjärilarna är skalade och roterade i förhållande till varandra med hjälp av skalade produkter av enkla rotationsmatriser. Himlakroppen utgörs av parameterkurvorna för en sfär där varje nod har translaterats slumpmässigt. Såväl fjärilarna som himlakroppen är slumpmässigt färgade med två färger per objekt. Stjärnorna i bakgrunden är slumpvis utvalda punkter på en (stor) sfär. En speciell parametrisering av sfären måste användas för att få en jämn fördelning av stjärnor.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.