Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Aldrig apostrofgenitiv på svenska!

Det tål att upprepas: man använder aldrig1 apostrofgenitiv på svenska! Till exempel är följande exempel felaktiga:

Kalle's bilverkstad

Mia's kök

Bertil's elservice

Hill's kriterier

Wilcoxon's teckenrangtest

På svenska används aldrig1 apostrofgenitiv, så exempel ovan är felaktiga. Genitivformerna måste skrivas utan apostrof:

Kalles bilverkstad

Mias kök

Bertils elservice

Hills kriterier

Wilcoxons teckenrangtest

Däremot, om genitiv-s:et skall läggas på en initialförkortning som versaliseras eller uttalas bokstav för bokstav, en bokstav, en siffra, en kod eller någon liknande specialtext, så används kolon: ”SVT:s reporter”, ”MAI:s korridor”, ”UR:s radioprogram”, ”FN:s stadgar”, ”bokstaven T:s seriff”, ”H5N1:s spridning”, ”53:an mot Resecentrum”. (Kolon används alltid i svenska språket när en ändelse läggs till en specialtext: genitiv, plural, bestämd form, ...)

I engelska språket är situationen en annan. Där används apostrofgenitiv: Dave’s book. Detta gäller även initialförkortningar, siffror och så vidare: BBC’s John Smith. Det är viktigt att notera att apostrofen som används vid engelskans apostrofgenitiv är en apostrof – det är fel att använda ett accenttecken i stället. Man bör också notera att inget tecken alls nyttjas när pluraländelsen -s används, inte ens på specialtexter: cars, DLLs, APCs.

1 Det finns ytterst sällsynta fall när det är tänkbart, men texten här är tillräckligt sann: felaktig apostrofgenitiv förekommer ofta i svenska texter, medan nämnvärd avsaknad av tänkbar apostrofgenitiv knappast förekommer i praktiken.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.