Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

SVT och svenska språket: apostrof, kolon och datum

Den mycket framträdande särskrivningen från i går finns tyvärr fortfarande kvar på startsidan på svt.se. Den har nu fått sällskap av en till ruta med tveksam behandling av skriftspråket:

Skärmdump från svt.se där ordet "DJ:a" felaktigt använder apostrof i stället för kolon.

Problemet här är förstås att vi i svenska språket använder kolon (och alltså inte apostrof!) när vi lägger till ändelser på t.ex. initialförkortningar (som versaliseras eller uttalas bokstav för bokstav), bokstäver, siffror och koder. I den länkade artikeln hittar vi ännu ett fel: den 30e januari.

Detta är ett dubbelfel: dels måste man som bekant använda kolon när en ändelse läggs till ett tal, dels utgör det här datumformatet ett undantag där man inte alls markerar ändelsen. Det skall alltså vara den 30 januari. Just det här dubbelfelet har jag skrivit om tidigare.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.