Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Mer gymnasiefascination: klassisk mekanik och derivator

I går beskrev jag den fascination jag kände inför kemin under högstadiet och gymnasiet, och den vikt jag lade (och än i dag lägger) vid naturvetenskaplig kunskap i största allmänhet. Under gymnasiet fascinerades jag lika djupt av den klassiska mekaniken, som kan (bör) betraktas som grunden för all fysik, och därmed för hela vår förståelse av universum. Under gymnasietiden skrev jag därför även en tämligen lång uppsats om just klassisk mekanik.

Matematiken var också ett favoritämne, och mest intresserad blev jag av den matematiska analysen, inte minst teorin för derivator (integralerna kommer man inte alls särskilt långt med på gymnasiet). Den matematiska analysen ger oss tillgång till en häpnadsväckande tankevärld som vi kan använda för att modellera den fysiska världen: dels kan vi beskriva omvärlden, dels kan vi räkna på den. Sålunda skrev jag också en uppsats om derivator.

Jag var under gymnasietiden fullt medveten om att jag bara var gymnasielev och saknade högre utbildning inom matematik och naturvetenskap. Eftersom jag redan då var mycket mån om att inte begå misstag och sprida felaktig kunskap var jag lite bekymrad över min låga utbildningsnivå när jag skrev och publicerade uppsatserna på Internet. För att öka säkerheten lämnade jag därför alltid mina uppsatser till lämplig lärare på gymnasieskolan och bad vederbörande att ”mycket strängt” kontrollera allt. Lärarna hittade oftast inget att anmärka på.

Den bästa domaren av uppsatsernas kvalitet är kanske jag själv i dag, något årtionde senare. Jag kan konstatera att uppsatserna generellt håller hyfsad kvalitet, möjligtvis även mycket god för att vara skrivna av en gymnasieelev. Däremot håller de klart lägre kvalitet än artiklar som jag producerar i dag. Dels förekommer typografiska fel och enstaka språkfel, dels är enstaka resonemang, formuleringar och vinklingar mindre klockrena. Även något faktafel (av lite mindre signifikans) vill jag minnas förekommer i biokemiuppsatsen.

Jag kommer ihåg att jag i synnerhet var osäker på härledningen av gränsvärdesuttrycket för e på sidan 10 i uppsatsen om derivator, varför jag frågade alla matematiklärare jag kände om råd. Det var ingen som riktigt vågade säga något om det, vilket är lite tråkigt eftersom härledningen är uppenbart felaktig (även om resultatet blir rätt och det inte kan betraktas som en ren slump).

Dokument jag skrivit i vuxen ålder håller som nämnt högre kvalitet. Till dessa hör en rad texter om matematisk analys och klassisk mekanik, och allt hittar du på min webbplats. Jag önskar bara att jag hade tid till att fortsätta skriva på min lärobok om matematisk analys, som jag påbörjat…


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.