Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Citattecken på olika språk

Ett av de språkfel jag skrivit ganska mycket om är bruk av felaktiga citattecken.

Det är faktiskt så att (de typografiska) citattecknen ser olika ut i olika språk. Nedan visas citattecknen på engelska, svenska och tyska:

Bild på citattecken på engelska, svenska och tyska.

När man trycker på tangenten " på ett PC-tangentbord infogas det generiska, otypografiska, citattecknet " (U+0022: QUOTATION MARK), som alltid kan användas. Däremot bör man använda riktiga typografiska citattecken (som är mer dekorerade) om man vill ha en vacker text för visning på skärm eller för tryck.

Om man använder Microsoft Word kommer ordbehandlaren automatiskt att göra om det generiska citattecknet till rätt sorts typografiskt citattecken. För att lyckas med detta måste Word veta dels vilket språk texten är på, dels om citattecknet är inledande eller avslutande. Det senare är inget problem, för Word märker att ett citattecken är inledande ifall föregående tecken är ett mellanrum, ett streck, ett inledande parentestecken eller styckets början (ungefär).

Beträffande språket så har varje textområde i Word en språkinställning. Denna används också för stavnings- och grammatikkontroll, synonymlistningar och andra språkfunktioner, och det är kanske det som de flesta tänker på när de tänker på effekten av språkinställningen. Men som vi sett nu så är en minst lika viktig effekt valet av typografiska citattecken.

För att ändra språkinställningen för den aktuella markeringen (eller vid insättningspunkten) används dialogrutan Språk som t.ex. nås via språkfältet i statusfältet eller via Granska/Språk/”Ange Redigeringsspråk…” i flikområdet [notera den icke optimala översättningen].

Dialogrutan Språk i Microsoft Word 2010

Det händer ganska ofta att texter både på Internet och i skrift använder fel citattecken. Ett av dokumenten i HEL-kursen innehåller t.ex. nära på varje tänkbar kombination av olika sorters citattecken (däribland den rätta: U+201D, U+201D). Det gäller alltså att se upp med redigeringsspråket – det måste vara rättinställt!

I en del dåligt designade program infogas automatiskt engelska citattecken utan att användaren kan ändra denna inställning. Om man skriver en svensk text i ett sådant program är kanske den enklaste lösningen att man lägger U+201D i urklipp och trycker Ctrl+V varje gång man behöver ett citattecken. Vi är på det sättet lyckligt lottade i Sverige i och med att det bara är ett (1) typografiskt citattecken vi behöver…

För mer språktips, se min artikel om språkvård. För mer tips om Microsoft Word, se min artikel om Word.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.