Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Hårt mellanrum mellan tal och procenttecken

Språkrådet rekommenderar att mellanrum används mellan tal och procenttecken:

Luften består av omkring 21 % syrgas.

Men finns det då inte en risk att texten radbryts mellan mätetalet och procenttecknet? Jo. Faktiskt förekommer en sådan olycka i den annars förträffliga fysiologiläroboken av Sand et al. (s. 470, högra kolumnen):

Fyra rader text från boken Människans fysiologi av Sand et al. Den andra raden slutar med talet 60 och den tredje raden börjar med ett procenttecken.

Det finns emellertid ett ofantligt naturligt och lätt sätt att undvika dylika olyckor. I stället för att använda ett ”vanligt” blanksteg mellan mätetal och procenttecken så skall man använda ett hårt (fast) blanksteg. Ett sådant ser ut precis som ett vanligt blanksteg; enda skillnaden är att ordbehandlare, webbläsare och annan mjukvara ser till att aldrig radbryta vid ett sådant blanksteg.

I oformaterad Unicode-text är vanligt blanksteg, som alla vet, U+0020: SPACE. Det hårda blanksteget är å sin sida U+00A0: NO-BREAK SPACE. De flesta skriver förstås inte sina texter som oformaterad text, så följande alternativ är nog relevanta för en bredare massa: I HTML står koden   för ett hårt blanksteg och i Microsoft Word kan ett sådant infogas med Shift+Ctrl+Blanksteg. Om man aktiverar visning av dolda formateringssymboler (Shift+Ctrl+8, d.v.s. Ctrl+() i Word, så illustreras vanliga blanksteg med centrerade svarta punkter medan hårda blanksteg illustreras med gradtecken:

Normal visning Visning med dolda tecken
Fel (vanligt blanksteg)
Rätt (hårt blanksteg)

Hårt blanksteg bör också användas mellan mätetal och enhet samt som tusentalsavgränsare:

Avståndet är 21 mm och han hade 2 500 kronor på kontot.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.