Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Aktuellt

SVT och engelska språket

Jag har många gånger påpekat att SVT:s skriftspråk har stora brister. Bland annat har SVT länge haft svårt med skiljetecknen. Jag har däremot bara påpekat bristerna när SVT skriver på svenska, men jag kan nu konstatera att det inte går bättre när SVT försöker sig på engelska skriftspråket.

Just nu såg jag en artikel med ingressen

Sweden should grant asylum to Edward Snowden; that’s the opinion of several public figures in Sweden, a day before the American whistle-blower is awarded the alternative NobelPrize; the Right Livelihood Award.

För det första särskrivs Nobel Prize på engelska, och för det andra har vi här (för tusende gången) ett typexempel på felaktigt bruk av tecknet semikolon. (Här behövs kolon. Att semikolon inte kan användas ser man för övrigt direkt eftersom the Right Livelihood Award inte är en hel sats med subjekt och böjt verb, utan bara en nominalfras.)

Lite längre ner i artikeln kan man läsa

The Swedish foreign minister; Mrs Margot Wallström, has declined to comment to SVT.

vilket också är helt fel (semikolon kan ju alltid ersättas med punkt och ny mening vilket blir tokigt här). Första ”meningen” är ju bara en ensam nominalfras! (Här behövs kommatecken.)

Ännu längre ner i artikeln kan man läsa

Well, a few weeks ago he was awarded another Swedish prize; the Democracy prize of the Swedish organization ”Ordfront”.

som är samma typ av fel som det första jag påpekade. the Democracy prize of the Swedish organization ”Ordfront” är inte en hel sats (utan bara en nominalfras). Och som bekant används ju kolon vid ”presentation”. Det som kommer efter kolonet är då det som man tänker på i texten före tecknet.

Har verkligen SVT inga språkvårdare som kan granska texterna innan de publiceras? Jag skrev ett brev till artikelförfattarna.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.