Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Bindestreck och tankstreck

Jag såg just en artikel på SVT.se där författaren konsekvent använder tankstreck (–, U+2013: EN DASH) i stället för bindestreck (-, U+002D: HYPHEN-MINUS) i sammansättningar. Så i stället för t.ex. den korrekta varianten "EU-kommissionär" skrev hon "EU–kommissionär". Dels ser detta dumt ut (eftersom tankstreck är betydligt längre än bindestreck), dels kommer skärmläsare (för t.ex. blinda personer) kanske att uttala artikeln fel. Det är skillnad på streck och streck! (Bindestreck används i vissa typer av sammansättningar, t.ex. om första delen är en initialförkortning (som uttalas bokstav för bokstav eller versaliseras), ett tal, en kod eller en term på ett främmande språk. Tankstreck används bland annat vid repliker, parentetiska inskott, starka avgränsningar, intervall och vissa parförhållanden.)


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.