Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Tecknet semikolon

Jag slås ofta av hur felaktigt många människor använder tecknet semikolon (;). Tecknet används sällan, men när det väl används är det ofta (eller kanske t o m oftast) felaktigt. Semikolon används där punkt (.) kan användas - inte där komma (,) eller kolon (:) kan användas. Semikolon används då satserna hör ihop mer än vanligt, och semikolon kan också användas för att undvika satsradningar med kommatecken. T.ex. kan man skriva "Amanda var trött; en timme senare gick hon och lade sig.". För någon vecka sedan såg jag att Matematiska institutionen vid Linköpings universitet använde semikolon felaktigt på deras startsida på Internet. De skrev

Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden; från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.

men efter att jag påpekat felet ändrade de till

Forskningen vid institutionen omfattar ett brett spektrum av områden, från ren matematik och inomvetenskapligt genererade problemställningar till tillämpningar inom teknik, naturvetenskap och ekonomi.

vilket är korrekt. Jag såg häromdagen också följande felaktiga rubrik på brickunderlägget hos McDonalds i en ruta från Friends:

Du har rätt att; inte bli mobbad, inte bli kränkt, inte bli särbehandlad i din skola.

Naturligtvis borde de ha skrivit

Du har rätt att: inte bli mobbad, inte bli kränkt, /och/ inte bli särbehandlad i din skola.

istället (man kan också helt avstå från tecknet efter "du har rätt att").

I dag på svenska Wikipedias startsida fann jag följande felaktiga mening:

Överhuset omfattar två olika sorters ledamöter; andliga lorder (Lords Spiritual), de högsta biskoparna i Engelska kyrkan, och världsliga lorder (Lords Temporal), personer med pärsvärdighet.

Jag ändrade så fort jag såg det till

Överhuset omfattar två olika sorters ledamöter: andliga lorder (Lords Spiritual), de högsta biskoparna i Engelska kyrkan, och världsliga lorder (Lords Temporal), personer med pärsvärdighet.

När jag skummade igenom webbplatsen ports.net, fann jag följande fel:

Vi erbjuder tre typer av databaser; MS SQL, MySQL och Access.

På liu.se fann jag senare en sida med tre semikolon - alla felaktiga. Ett av exemplen från sidan följer:

Ansvariga för dagen; Fysik, kemi och biologiinstitutionen på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Naturligtvis måste man använda kolon istället för semikolon.

För mer information om hur tecknet semikolon bör och inte bör användas, se min artikel Semikolon eller den längre uppsatsen Vanliga och allvarliga språkfel /i svenska språket/.


Visa alla tidigare notiser.

Visa enbart de senaste notiserna.