Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Livsfilosofi och värderingar - Arkiv

Äldre artiklar på sidan "Livsfilosofi och värderingar". Klicka på en titel för att ladda ner ett dokument.Subjektivitet (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2006-12-21   Sidantal: 2   Institution: Privat
Det här dokumentet diskuterar ett par frågeställningar kring subjektivitet.
Ladda ner som PDF-version.

Livsfilosofi (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2004-02-16   Sidantal: 2+25   Institution: Privat
Den här äldre uppsatsen behandlar vad som är meningen med livet, vad en människas alla handlingar bör ha som mål samt hur målen uppnås. Uppsatsen har också delvis en utgångspunkt från dagens samhälle.
Ladda ner som PDF-version.

Om naturvetenskap (Kategori: Naturvetenskap)
Skrivet: 2004-08-15   Sidantal: 2+6   Institution: Privat
Den här uppsatsen beskriver vad den moderna vetenskapen förklarar och beskriver och exemplifierar de huvudsakliga förtjänsterna och praktiska applikationerna av den.
Ladda ner som PDF-version.

Formell logik (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2004-04-01   Sidantal: 0+1   Institution: Privat
Fördjupning till uppsatsen "Livsfilosofi" angående logik ur ett modernt vetenskapligt perspektiv.
Ladda ner som PDF-version.

Irrationella uppfattningar (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2004-08-16   Sidantal: 1+3   Institution: Privat
Fördjupning till uppsatsen "Livsfilosofi" angående mindre tydliga problem i dagens samhälle orsakade av irrationella uppfattningar.
Ladda ner som PDF-version.

Mycket äldre uppsatser:


Vad är meningen med livet? (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2002-12-22   Sidantal: 2+5   Institution: Privat
En av människans genom tiderna kanske största filosofiska frågeställning: vad är meningen med livet?

Att reflektera (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2003-05-29   Sidantal: 2+15   Institution: Privat
I dagens samhälle finns många negativa tendenser, som till exepel nöjesfixering, utseendefixering, grupptryck, egoism och alkoholmissbruk. Varför förekommer dessa problem så frekvent och hur kan man handla rätt?

Djurrätt (Kategori: Djurrätt)
Skrivet: 2003-02-08   Sidantal: 2+3   Institution: Privat
Ett av det moderna samhällets större problem är människans åsikt att mänskligt lidande är mycket värre än lidande hos djur, men varför är denna åsikt felaktig och vilka rättigheter ska djur ha?

Ensamhet: ogynnsamt eller betydelsefullt? (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2002-12-23   Sidantal: 2+1   Institution: Privat
Ensamhet är då en individ inte har några andra individer kring sig, men är ensamhet ogynnsamt eller betydelsefullt?

Vad är naturvetenskap? (Kategori: Naturvetenskap)
Skrivet: 2002-12-26   Sidantal: 2+2   Institution: Privat
Vad är naturvetenskap, vad ger vetenskapen för svar och varför är den så viktig?

Rätt och fel (Kategori: Livsfilosofi)
Skrivet: 2003-02-15   Sidantal: 2+5   Institution: Privat
I dagens samhälle finns många negativa tendenser, som till exepel nöjesfixering, utseendefixering, grupptryck och alkoholmissbruk. Varför är dessa så negativa, varför är de så utbredda och hur bekämpas dessa problem?
Arkiveringskommentar: Denna artikel ersattes av "Att reflektera".