Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Lyft/bärkraft

Tillbaka till originalmeddelandet.

Om tunnan rymmer volymen V, den omgivande vätskan har densiteten ρ och tyngdaccelerationen är g så kommer lyftkraften på tunnan, när den är helt nedsänkt i vattnet, enligt Arkimedes princip, att vara lika med F = ρgV, d.v.s. den undanträngda vätskans tyngd; denna är den maximala lyftkraften: sätt den lika med tyngdkraften mg hos den belastande massan m.

Andreas Rejbrand