Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Problem löst

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Jag är inte säker på att du verkligen "kom på" hur man skapar en gästbok över en dag, eftersom detta kräver kunskaper om programmering - något helt annat än markerande i HTML och skriptande i JavaScript.

Principen för denna typ av programmering på Internet kallas server-side programming eller CGI – Common Gateway Interface – och skiljer sig från hur vanliga statiska anrop till webbservern fungerar. I ett statiskt anrop (på exempelvis en vanlig HTML-sida) så skickar webbservern direkt filen till klientens webbläsare. Detta går inte med gästböcker, eftersom deras innehåll inte skapas av webbutvecklarna utan av ett datorprogram som för varje anrop läser data ur en databasfil. Denna dynamiska anropsmetod (CGI) går ut på att när klienten begär en resurs på webbservern, så exekverar webbservern ett datorprogram som automatiskt, exempelvis utifrån en databasfil, skapar ett HTML-dokument i realtid, som sedan skickas vidare till klientens webbläsare.

Datorprogrammet har, beträffande gästböcker, således uppgiften att dels skapa HTML-sidan utifrån databasfilen, dels att ta emot nya meddelanden och spara dessa i databasfilen (via ett meddelandeformulär).

Vanliga språk att skapa CGI-program i är Perl och C++. Numera är ett alternativ till CGI dock mycket vanligt: ASP – Active Server Pages – från Microsoft. Detta fungerar i stort sett likadant, men fungerar bättre på servermjukvaror från Microsoft (som Internet Information Server). I ASP är VBScript det vanligaste språket.

Programmering är inget man lär sig snabbt, men om du vill kan jag skicka ASP-koden till min gästbok så du åtminstone får ett exempel att arbeta ifrån.

Andreas Rejbrand