Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Minustecken

Tillbaka till originalmeddelandet.

Hej Anne-Marie!

Det var en spännande fråga du kom med!

Jo, det är alldeles riktigt att symboler bestående av ett snedstreck och två punkter (vilka följaktligen liknar såväl procenttecknet som divisionstecknet) har använts som minustecken i vissa språk och i vissa sammanhang.

I den mån tecknet har ett etablerat modernt namn så torde det vara Commercial minus sign. Från Wikipedia:

The commercial minus sign is a typographical and mathematical symbol used in commercial and financial documents in some European languages, in specific contexts.

[…]

In some commercial and financial documents, especially in Germany and Scandinavia, the commercial minus sign is used to signify a negative remainder of a division operation .

[…]

In Germany, the form ./. may be seen informally as a convenient alternative to the formal glyph, since this may be typed directly from the keyboard without recourse to Unicode input.

Den digitala versionen av tecknet, ⁒, går också under det här namnet (U+2052: COMMERCIAL MINUS SIGN) i Unicode-standarden.

Wikipedia-artikelns förhållandevis luddiga beskrivning av tecknet är för övrigt ganska typisk i den meningen att det är svårt att hitta utförliga beskrivningar av var, när och hur tecknet har använts. Det förefaller emellertid som om tecknet främst använts i Europa, kanske i synnerhet i Tyskland och Skandinavien, och särskilt i finansiella sammanhang, som i ditt fall.

Faktiskt ger artikeln om divisionstecknet mer information:

Historically, an oblique form of the obelus, ⁒ (commercial minus sign), has also been used to represent subtraction in Northern Europe; such usage continued in some parts of Europe, including Norway and—until fairly recently—Denmark).

Unicode-standarden skriver:

⁒ COMMERCIAL MINUS SIGN
= abzüglich (German), med avdrag av (Swedish),
piska (Swedish, "whip")
• a common glyph variant and fallback
representation looks like ./.
• may also be used as a dingbat to indicate
correctness
• used in Finno-Ugric Phonetic Alphabet to
indicate a related borrowed form with different
sound

Jag hittade en diskussion som förtydligar tecknets roll som minustecken i Norge, eller rättare sagt det moderna divisionstecknets roll som minustecken:

Unicode does not acknowledge […] that the DIVISION SIGN in the (human) mathematical notation of at least one language (Norwegian) functions as a stylistically distinct MINUS sign.

Diskussionen innehåller ett antal exempel:

An ad about about [sic] a big rebate tells that the price is minus 50% (÷50%).

Jag hittade också en beskrivning av (divisions)tecknets roll som minustecken i Florian Cajoris bok A History of Mathematical Notations (1928–29). På sidan 270:

Many writers before him had used ÷ as a minus sign[.]

Slutligen finns en Stack Exchange-fråga i ämnet: What are the origins of the commercial minus sign (⁒)?

Från frågan:

[…] the commercial minus sign was and is widely used in bookkeeping to indicate a minus sign […]

Även här är exemplet som ges i samband med ett procentuellt avdrag: ”100€ ⁒ 20% = 80€”. Svaren innehåller hypoteser om tecknets ursprung.

Hur som helst är jag långt ifrån någon expert i ämnet. I grund och botten är jag matematiker och naturvetare och jag har aldrig stött på något annat än ”−” som minustecken i de sammanhangen. Men all litteratur jag har använt mig av under studier och arbete har å andra sidan varit förhållandevis modern engelskspråkig sådan.

Jag har inte hittat någon beskrivning av tecknet i den samtida svenska språkvårdslitteratur som jag har hemma (t.ex. Svenska skrivregeler).

Andreas Rejbrand