Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Vänskap

Tillbaka till originalmeddelandet.

Jag har utan framgång letat efter en dylik vän i 15 år, och saknar motivation att anstränga mig mer. Dessutom trivs jag inte på fritidsaktiviteter eller liknande. Vidare, om jag t.ex. inte skrev att jag lidit av depression p.g.a. ensamheten, vore det att undanhålla alldeles för viktig information om mig själv - en mycket stor del av mitt liv har helt gått ut på denna ensamhet och depression. Jag vet emellertid mycket väl att denna kampanjwebbsida endast mycket svårligen kan ge mig det jag vill ha, men det är ändå värt det. "Man hittar det man söker när man inte letar efter det" gäller säkert i många fall, men här är det mer problematiskt: ofta känns det för mig lika viktigt att få en vän som att äta, dricka eller andas, så det är svårt att inte "leta"; vidare, om jag inte letade, skulle jag då behöva en vän?

Andreas Rejbrand