Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Programmering

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Jo, det är sant att jag haft programmering och webbutveckling som stora fritidsintressen sedan tolvårsåldern. Många av mina produkter, t.ex. min texteditor, håller också mycket hög kvalitet, medan andra, som min matematikmjukvara, visar prov på stor entusiasm för det jag gör. Och HTML- och CSS-koden på min webbplats är felfri åt det pedantiska hållet.

Men jag tror inte riktigt att jag har det som arbetsmarknaden efterfrågar. När det gäller programmering är jag t.ex. endast flytande i Delphi, som knappast används alls i industrin. Dessutom saknar jag formell utbildning i programmering och CS, så jag har antagligen lite kunskapsluckor här och där, jämfört med personer med sådan utbildning. Slutligen så är mina kunskaper en bra bit från den state of the art som efterfrågas: jag är främst en Win32-utvecklare, och kan ingenting om IoT, ”mobilappar” och allt annat som är inne i dag.

Andreas Rejbrand