Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Brevet

Tillbaka till originalmeddelandet.

Stort tack för meddelande.

Jag funderade ett tag på det, och eftersom ärlighet, öppenhet och naivitet är tre egenskaper som i närmast sjuklig grad stämmer in på mig, så var jag nära att göra det. Men jag väljer ändå att avstå, av följande anledning: om dokumentet sprids och så att säga kommer bort från mina bemötande kommantarer, så kan det orsaka mig ganska stor skada. Det här hade inte varit något större problem om LiU:s anmälan enbart bestod av sanna objektiva fakta, men den innehåller lite mer än så: dels innehåller den några enstaka faktafel (som nästan samtliga ”slumpade” sig så att de blev till min nackdel), men framför allt så drar författarna (läkarprogrammets ledning och LiU:s rektor) en lång rad fullständigt felaktiga slutsatser om mig, min syn på etik och moral, min lämplighet som läkare etc.

Däremot kan jag publicera mitt yttrande, som jag i dag skickade till HAN. Där bemöter jag LiU:s anklagelser, så indirekt framgår ju vilka de är. Yttrande.

Andreas Rejbrand