Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Jonas

Tillbaka till originalmeddelandet.

Jag ber om ursäkt om jag var otydlig, det var absolut inte min avsikt att vara otrevlig. Att jag tvekade inför att namnge puben berodde på att jag kunde ana specifika problem med lämpligheten i att i det här fallet ange namnet på puben. Detta kombinerat med det faktum att majoriteten av läsarna ändå inte känner till pubarna i Linköping (och därmed förmodligen inte bryr sig så mycket om vilken det är) gjorde att jag valde att inte ange namnet. Naturligtvis är det möjligt att namnet är av visst intresse för några av läsarna, men frågan är om det intresset väger tyngre än de problem jag identifierade. Jag hoppas du förstår hur jag menar.

Men eftersom du är intresserad och jag ändå stod och vägde kan jag väl ändå säga att puben heter Pitcher’s och ligger alldeles intill domkyrkan.

Andreas Rejbrand