Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Brevet till de 22

Tillbaka till originalmeddelandet.

Stort tack för ditt meddelande.

Jo, självklart var jag fullt medveten om risken att mottagarna skulle uppfatta brevet som obehagligt. Det framgår i själva brevet, där jag var mycket försiktig i formuleringarna och uttryckligen skrev att jag inte ville att någon skall må dåligt och att brevet var skickat till många men inte alla, delvis slumpmässigt, så att ingen skulle känna sig utpekad, vare sig som mottagare eller inte, eller känna sig tvungen att göra något för mig. Jag avslutar också brevet med att poängtera dess okonventionalitet och motivera syftet. Har man lidit något enormt i över tjugo års tid, och omgivningen skulle kunna göra en mycket stor skillnad, så tycker jag att man kan tillåta sig en okonventionell approach, så länge man inte skadar någon annan, vilket jag ansträngde mig för att inte göra.

Du får också tänka på att jag led av depression och ångest när jag skrev brevet, och allt var mörkt (vilket det i och för sig är nu också).

Andreas Rejbrand