Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: I eller sjön

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Prepositionsval kan vara knepigt, och det är ibland svårt att hitta några tydliga regler i enskilda fall. I princip är det "rätta" det som dominerar i det faktiska språkbruket i samhället (i varje fall om inte det bruket av någon teoretisk eller historisk anledning betraktas som uppenbart fel av språkvetare). Jag är lite osäker på vad som är "rätt" i det här fallet. Jag är tyvärr inte hemma nu, men om jag hade varit det hade jag konsulterat Prepositionsboken som jag har i bokhyllan. Jag hade också undersökt om något liknande behandlas i Språkriktighetsboken.

Ordsmakande tycker jag inte talar mer för ena varianten än för den andra. kan uppfattas som logiskt eftersom båten nästan är belägen ovanför vattenytan, d.v.s. "på" sjön; å andra sidan kan i uppfattas som logiskt om man tänker sig New York som en (tvådimensionell) karta. "Båt i sjön" ger 17 200 träffar på Google, medan "båt på sjön" ger 14 900 träffar. (Sådana Google-sökningar är emellertid inte så bra mätverktyg. En korpus är bättre.) "Båtar i/på sjön" ger 9 880 respektive 6 600 träffar. Om man talar om en person som är ute med båten eller liknande, är däremot "på sjön" mycket vanligare än "i sjön", enligt min språkkänsla, och även enligt Google ("han är i/på sjön": 0 respektive 87 700; samma sak med "han är ute i/på sjön"). Är han i sjön blir han blöt. Å andra sidan heter det "simma i sjön", inte "simma på sjön" (6 930 respektive 806 träffar), åtminstone om det gäller människor. Änder, som har mindre del av kroppen nedsänkt i vattnet, kanske simmar sjön.

Slutligen: "båten är i/på sjön" ger 8 090 respektive 3 träffar.

Slutsatsen är att en person är sjön, men en båt kan nog mycket väl vara i sjön. I vilket fall som helst är det nog inga överdrivet fasta språkregler det handlar om.

Du bör nog motivera mer precist varför du anser att i är fel, om du nu gör det.

Andreas Rejbrand

Uppdatering (7/26/2015 3:28:44 PM): Vid närmare eftertanke kan man möjligtvis ta fasta på om föremålet blir blött eller inte: en person som simmar i vattnet blir blöt, men inte en person som är sjön (i en båt). Båten blir blöt (bland annat på undersidan), och den är i sjön. Exemplet "människor i båt i sjö" bör nog tolkas som att det är båten som är i sjön, och då är i lämpligt. (Röd låda i grön låda i blå låda. Den gröna lådan ligger i den blåa lådan.) I det aktuella exemplet "människor åker båt i en sjö" är det lite mer oklart. "i en sjö" beskriver båtåkandet. Sker båtåkande i en sjö eller en sjö?