Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Sex?

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

"Sex" används i dagligt tal som en benämning på den process genom vilken människor (och andra djur) parar sig, dock eventuellt i annat syfte än just fortplantning. Om människor mår bra av att utföra sexuella aktiviteter med varandra, och ingen tar skada av det, kan jag (givetvis) inte se något problem med det. Det viktiga är att alla mår bra. Samma sak gäller för pornografi: om någon mår bra av att konsumera dylikt material, och producenterna av materialet inte tar skada av det, så ser jag inget större problem med det, så länge inga andra negativa konsekvenser heller följer av konsumtionen. Hur situationen idag ser ut saknar jag statistik kring, varför jag inte kan uttala mig om det; det är inte otänkbart att vissa producenter mår dåligt av industrins existens. Dessutom kanske pornografi stundom konsumeras av människor såsom "tröst" ty de saknar någon riktig partner, och huruvida konsumtionen då är önskvärd eller inte kan man diskutera. Problemet där ligger snarast i att vissa kan "hamna utanför" den grupp av människor som har "möjlighet" att ha en sexuell partner, och om dessa också har sexuella behov, kan ovälmående uppstå. Hur detta kan hanteras, kan diskuteras.

Andreas Rejbrand