Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Svar på svar ang LaTeX vs Word

Tillbaka till originalmeddelandet.

Att infoga formler i Word går minst lika snabbt som att infoga LaTeX-formler i oformaterad text, eftersom man kan använda i princip samma följd av tangenter, som du nämner. Alltså kan Word (åtminstone om man bortser från eventuella buggar) inte vara sämre än ren LaTeX. Men jag hävdar att Word faktiskt är bättre, tack vare WYSIWYG-renderingen och den automatiska tolkningen av formler. Till exempel, för att infoga en (till en början tom) 3×3-matris kan man i Word skriva (\matrix(&&@@)), varpå en tom 3×3-matris kommer upp på skärmen (WYSIWYG). Här är det lätt att fylla i elementen med tangentbordet (och piltangenterna för navigering i matrisen). Detta kan man förstås inte göra lika smidigt i ren oformaterad text i LaTeX-format; där måste man ange elementen i själva koden. Tänk om du har att göra med en 10×10-matris; då är Word mycket trevligare.

Dessutom, i ren LaTeX, kan man lätt gå vilse i långa formler med t.ex. många nivåer av parenteser (och det kan bli syntaxfel). Det är då också mycket lättare att redigera formlerna i WYSIWYG-läge (som man alltid har i Word), där allt alltid renderas på rätt sätt och man ser vad som är vad. Word gör det också lätt att markera en del av en formel, t.ex. för att kopiera den. Word anpassar sig ju automatiskt till de olika parentesnivåerna (bland annat). Det är t.ex. i Word omöjligt att göra följande (oftast oönskade) markering: (x+2)^2 + 5. Försöker man skapa den här markeringen kommer markeringen automatiskt att utvidgas så att den börjar precis före den inledande parentesen.

Många av fördelarna med Word kan man förstås emulera i en texteditor med syntax highlighting för LaTeX, automatisk markering av matchande parenteser och LaTeX-specifika redigeringsfunktioner. Men om detta tas till sin spets får vi snart riktigt WYSIWYG-rendering!

Men sedan har vi också buggarna i Word, vilka sänker betyget. (Och så har jag ofta stört mig på att man i Word inte automatiskt kan transponera matriser och utföra andra enklare transformationer av (delar av) formelobjekt.)

Andreas Rejbrand