Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Oxfordkomma

Tillbaka till originalmeddelandet.

Låt oss först påminna oss om hur uppräkningar fungerar i svenskan: är det fler än två element i uppräkningen så sätter man kommatecken mellan alla led förutom mellan de två sista, där man i stället använder en konjunktion. Kommatecknen har då samma betydelse som konjunktionen:

Jag såg en hund, en katt och en kanin.

Notera speciellt att man inte använder kommatecken före och. I engelskan är det emellertid vanligt förekommande med kommatecken även före konjunktionen. Ett sådant kommatecken kallas för ett Oxford-komma:

I saw a dog, a cat, and a rabbit.

I svenska språket används inte Oxfordkomma, så om man syftar på tre olika personer (Andreas, en matematiker, en fysiker) kan man skriva

Är det okej om Andreas, en matematiker och en fysiker följer med?

Detta bör tolkas som att det handlar om tre personer, eftersom varken "en matematiker" eller "en matematiker och en fysiker" är ett parentetiskt inskott enligt kommateringen (se nedan). Vill man vara extra tydlig kan man i stället skriva

Är det okej om en matematiker, en fysiker och Andreas följer med?

som inte tillåter någon annan tolkning, ens med fantasi.

Ett parentetiskt inskott är en bit information som kan tas bort från satsen utan att den blir ogrammatisk och utan att den huvudsakliga betydelsen ändras. Ett exempel är en matematiker i meningen

Andreas, en matematiker, kom på besök.

När det gäller parentetiskt inskott kan man använda kommatecken som avgränsare, men också parenteser (hör och häpna!) eller tankstreck, med (de uppenbara) nyanserna (komma: neutralt; parentes: i någon mening mindre väsentligt; tankstreck: något att lägga märke till). Om det är två personer man tänker på, nämligen matematikern Andreas och en fysiker, kan man alltså skriva

Är det okej om Andreas, en matematiker, och en fysiker följer med?

Detta bör tolkas som att det rör sig om två personer, eftersom en matematiker kan vara ett parentetiskt inskott, men det "kan" inte röra sig om tre objekt eftersom Oxfordkomma inte används i svenskan. Däremot är det farligt lätt att tolka fel, så man bör skriva på annat sätt, t.ex.:

Är det okej om Andreas (en matematiker) och en fysiker följer med?

Slutligen kan det förstås hända att det bara handlar om en person som både är matematiker och fysiker. I sådana fall bör det parentetiska inskottet se ut så här:

Är det okej om Andreas, en matematiker och fysiker, följer med?

Notera att den korrekta kommateringen alltså skiljer sig från ditt exempel. Den tydliga kommateringen (liksom avsaknaden av artikeln en) här gör så att missförstånd är osannolika; man förstår att det bara handlar om en person.

Din exempelmening

Är det okej om Andreas, en matematiker, och en fysiker följer med?

är alltså bara korrekt om man gör tolkningen att det är två personer det rör sig om. (För om det rör sig om tre personer så har vi ett (felaktigt) Oxfordkomma och om det rör sig om en person så är det andra kommatecknet (ytterst) malplacerat, medan det saknas ett komma efter fysiker (som markerar slutet av det parentetiska inskottet).) Däremot är det inte en bra mening, eftersom tolkningen med tre personer och Oxfordkomma ligger lite väl nära till hands. Tolkningen med bara en person är som nämnt mer långsökt.

Andreas Rejbrand