Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Islam?

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Tyvärr förstår jag inte vad du menar. Flera av dina meningar är svårtolkade, och det verkar som om du gör antaganden som är mycket tveksamma. Vidare ser jag inget logiskt resonemang. Jag har inget emot dig heller, men tyvärr verkar det som om ditt resonemang har stora brister.

Jag önskar dig ändå allt väl, naturligtvis.

Andreas Rejbrand

Uppdatering: OK, jag var kanske lite väl kortfattad. (Jag tycker det är ganska jobbigt att diskutera sådana här saker. Jag har gjort det så mycket.) Först, låt mig förtydliga en sak: Ja, det finns mycket vi inte vet om världen, framför allt när det gäller de "stora" sakerna. Framför allt har vi ingen som helst aning om vad medvetandet ("själen") är, och det känner jag mig övertygad om att mänskligheten aldrig kommer att komma underfund med. Sedan har vi frågor som vad universum (och här menar jag inte bara det synliga, utan "allt") "är", "kommer ifrån" o.s.v. Vad är materiens minsta beståndsdelar? Varför är rummet tredimensionellt? Vad är rum och tid? Det är mycket vi inte vet, framför allt när det gäller de allra största frågorna. Men att börja tro på det som står i Bibeln och Koranen är väldigt tveksamt. Det är helt enkelt extremt mycket mer sannolikt att dessa böcker är ren fiktion. (Dessutom kanske de säger emot varandra, så att minst en av dem måste innehålla fiktion?) Det går knappast inte att dra någon annan slutsats. Men det betyder inte att det inte finns något annat (fast lite mindre kryddat) som faktiskt har vissa av de egenskaper som människan i sin tro tilldelar Gud. Det kan t.ex. mycket väl tänkas att det finns medvetanden som inte är kopplade till någon fysisk livsform.

Du begår några klassiska tankefel. Först skriver du "Gud - han som skapade matematiken", vilket naturligtvis är ett ogrundat och osakligt påstående. Sedan verkar du vilja ha "anledning" och "mening" till saker och ting. Det är ett känslomässigt behov hos människan -- människor vill ha mening och regler. Men tyvärr ser naturen inte ut så. Om man tittar på djurens (däribland människans) evolution kan man hitta förklaringar till känslomässiga behov. Bara för att människor känner behov av mening, så måste det inte finnas en gud av något slag. Det är bara önsketänkande.