Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Stäng ner Internet

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Även om du har lyckats identifiera brister i vårt samhälle, så är din logiska analys av dem inte helt felfri, och du begår en del tankefel.

Låt mig börja med att bemöta de konkreta felen i ditt resonemang. Du säger

Otvetydigt, det tar flera gånger längre tid i dag att utföra ett ärende, än för 20 år sedan. [...] Finns det några som kan förneka det odrägligt långa procedurerna kring allt från en kopp kaffe, till en storaffär?

Att påstå att det "otvetydigt" tar "flera gånger längre tid" att utföra ärenden i dag (med datorns och Internets hjälp) än förut är ett rent faktafel. Själv köper jag ofta saker på Internet, t.ex. tågbiljetter (som jag får via SMS) och jag betalar alltid med mitt bankkort och kortläsaren. Det här tar för mig betydligt kortare tid än vad det hade gjort om jag besökt en fysisk butik. Det handlar om flera minuter (kanske 10) jag tjänar på det. Så ditt påstående är uppenbart felaktigt. Fysiska pengar (sedlar och mynt) har jag inte använt på många år, utan jag handlar bara med kort i butik. Även det tjänar jag tid och besvär på. Jag behöver inte gå runt med en massa otympliga sedlar och mynt, jag behöver aldrig ta ut pengar, och i kassan behöver jag inte räkna pengar, utan jag bara skriver in en fyrsiffrig kod, vilket tar ungefär en sekund. Jag skulle kunna göra en lång lista med alla bekväma och tidssparande effekter som datortekniken och Internet har i mitt liv: nästan allt har blivit lättare, bekvämare och går snabbare.

Visst, för personer som inte är vana vid datorer kanske det tar längre tid (eftersom de begår fel och måste tänka på sätt de inte är vana vid), men det är inte samma sak som att tekniken i sig är dålig. Snarare är det ett klassiskt tankefel att insistera på att något som i sig inte är fel ändras bara för att man själv inte tycker om det.

Jag tycker mycket bra om datorer och Internet, som du vet. På min webbplats skriver jag ju

I dag har jag en praktisk syn på datorer, som är utmärkta förlängningar av människan. Datorer kan användas för underlättad kommunikation mellan människor, för planering, för styrning av nödvändig apparatur, för skapande, redigering och distribution av texter, bilder, video och annan media, särskilt för distribution av viktig information och kunskap, för underhållning i form av uppspelning av video, bilder och musik, och kanske också datorspel. Datorer utökar människans möjligheter och förbättrar hennes vardagsliv. Själv använder jag min dator till kommunikation, planering, författande, informations- och kunskapssökande samt lagring, bearbetning och uppspelning av digital media. Jag använder dessutom datorn som ett laborativt universum, i vilket jag med programmeringens hjälp kan simulera och förstå vår värld. Allt som allt är min stationära Windows 7-dator utan tvekan min allra bästa vän.

Inte minst är Internet helt otroligt när det gäller e-post och annan effektiv kommunikation mellan människor (SMS och chatt tycker jag personligen inte om), och Wikipedia är en oersättlig resurs i mitt liv, och kanske det bästa människan någonsin åstadkommit.

För att imponera på mig måste man argumentera logiskt. Jag brukar säga att jag drömmer om en värld i vilken alla människor har som mål att göra det som minskar lidandet och ökar välmåendet för samtliga inblandade individer. Här ligger så att säga moralens axiom. Om man vill säga att något är "rätt eller fel", "bra eller dåligt" måste man därför tydligt berätta hur det man diskuterar antingen främjar eller missgynnar välmåendet hos människan. Den kopplingen är mycket oklar i din insändare.

Människan är konstruerad för analog teknik = visare som rör sig mot en mätare. Allt är kommet ur upptäckten av soluret. Så mätte vi först tiden förr. Våra gener är ”analoga”.

Att människan är "konstruerad" för analog teknik kanske låter "fint", men det är för mig inte känt vare sig vad det betyder eller varför det skulle vara ett sant påstående. Vidare är våra gener uppbyggda av en mycket lång sekvens av fyra olika kvävebaser, vilka betecknas A, C, T och G. Våra gener sparar alltså information i digital form, inte analog form. Så att påstå att våra gener är "analoga" är fel – de är "digitala". I och för sig är kommentaren om generna irrelevant i sammanhanget, men den faller också platt av denna anledning.

Om någon säger att klockan är till exempel 13:47, vad säger det? Ingenting, svårt att förstå. Men titta på en analog klocka, och du förstår genast!

Återigen talar du om dig själv. Personligen tycker jag digitala tidsangivelser är marginellt lättare att tyda snabbt; det är nog mest en fråga om vad man är van vid.

Däremot har du identifierat en del problem med dagens samhälle. Det är alldeles riktigt att speciellt ungdomar fastnar på Internet, framför allt på så kallade "sociala medier". Dessa kryllar av "nonsens", språkbruket är fullständigt bedrövligt, mobbning förekommer och det är i princip riskfritt att begå vilka djävulskap som helst. Men att hävda att Internet borde stängas ner på grund av detta, är som att hävda att permanent utegångsförbud borde införas i Stockholm för att minska antalet spontana brott som sker utomhus. (Och angående ungdomar som lär sig urusel kommunikation på sociala forum i stället för att ägna sig åt skolarbete: säkerligen finns det mer specifika åtgärder som råder bot på det problemet (om man nu tycker det är ett problem).)

Slutligen: ja, jag tycker det pratas alldeles för mycket om ungdomar och sex i dag, men detta gäller inte minst i TV, i papperstidningar och i verkliga livet; det har inget specifikt med Internet att göra.

Andreas Rejbrand

PS. Däremot finns det ju många, kanske främst äldre, som inte vill eller har möjlighet att skaffa dator och Internet. För dessa är det naturligtvis viktigt att man i samhället klarar sig utan dessa saker. Det måste vara möjligt att kontakta myndigheter, resa kollektivt o.s.v. även utan någon digital teknik. Men det är en annan sak.