Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Semikolon

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Nej, jag är inte bekant med Kurt Vonnegut. Jag vet inte riktigt vad jag skall säga om hans uttalande. Tecknet semikolon "representerar" ju något på samma sätt som punkt, komma etc. Däremot är det ju så att man mycket lätt kan klara sig helt utan tecknet (till skillnad från punkt och komma). Men icke desto mindre fyller tecknet en funktion: i längre texter kan det vara fördelaktigt att ha en lättare variant av punkten, för att tydligare markera att två huvudsatser hör ihop mer än vanligt. Korrekt bruk av semikolon kan i sådana fall göra texten något mer flytande och elegant. Tyvärr är det så att tecknet mycket ofta används felaktigt i dag (åtminstone i Sverige). Jag tror faktiskt att fler än hälften av alla nyproducerade texter som innehåller semikolon använder tecknet (uteslutande) felaktigt. Folk tror att tecknet har samma funktion som kolon, vilket är absurt. Vonneguts sista mening är alltså lite svårtolkad: pratar han om när personer använder tecknet korrekt eller när de använder det felaktigt? Enligt min erfarenhet används semikolon ofta av både akademiker och icke-akademiker, i båda fallen oftast felaktigt.

Andreas Rejbrand