Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Fråga om din forskning

Tillbaka till originalmeddelandet.

Vårt angreppssätt är väldigt matematiskt. Vårt mål är att finna en så fullständig matematisk modell av systemet som möjligt. Modellen skall innehålla blodkärlsväggens elastiska egenskaper (med stress- och straintensorer) kopplade till flödet av blod i lumen (Navier-Stokes ekvationer). Titta gärna på artikeln Surface enthalpy and elastic properties of blood vessels skriven av två av mina handledare; nog är det mer tillämpad matematik än medicin. Jag håller med om att företaget vid en första anblick låter naivt, men man får också ha i åtanke att numeriska lösningar i dag är högst möjliga.

Andreas Rejbrand