Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Fotografiskt minne --> MVG i allt

Tillbaka till originalmeddelandet.

Hej Elin!

Först en disclaimer: begreppet "fotografiskt" minne kan betyda olika saker i olika fall; bland annat finns det nog många grader av "fotografiskt" minne. Hur som helst: det är klart att det i kurser där memorering av fakta är A och O är en fördel med "fotografiskt" minne. Om provet t.ex. går ut på att återskapa det periodiska systemet (rätt grundämne på rätt plats och med kemisk beteckning, säg), så är ju "fotografiskt" minne perfekt. Om provet i stället är i matematik, kan det hända att man inte alls har någon nytta av "fotografiskt" minne, t.ex. om frågorna är av "visa att"-typ och man aldrig tidigare sett bevis av liknande karaktär. Då är det ren rationell förmåga/kreativitet/fantasi som räknas. Överlag tycker jag emellertid att det är (åtminstone var, "på min tid") för lätt att få höga betyg på gymnasiet.

Andreas Rejbrand