Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Trigonometriska samband

Tillbaka till originalmeddelandet.

En av de fem trigonometriska identiteter som man måste kunna i huvudet är "sinus för dubbla vinkeln", d.v.s. sin(2u) = 2 sin u cos u. Det är alltså omedelbart att sin x cos x = (1/2) sin(2x).

Andreas Rejbrand