Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Statistik (brådskande)

Tillbaka till originalmeddelandet.

Programmet är skrivet JavaScript och exekveras således på klientsidan. Du kan därför se formlerna genom att visa HTML-koden (med JavaScripten i sig). Eftersom du använder Google Chrome kan du använda kortkommandot Ctrl+U för detta. Jag tror det är funktionen ComputeInterval du är intresserad av. På raderna 452-454 i random-sample-calculator.asp (så som klienten ser den) ser du de explicita uttrycken som används. Av upphovsrättsskäl kan jag förstås inte kopiera och klistra in dem här.

Uppdatering: På begäran:
ConfInt90 = 165⋅√(0.25/SameSize)⋅√((PopSize − SampSize)/PopSize)
ConfInt95 = 196⋅√(0.25/SameSize)⋅√((PopSize − SampSize)/PopSize)
ConfInt99 = 257.6⋅√(0.25/SameSize)⋅√((PopSize − SampSize)/PopSize)

Andreas Rejbrand