Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Hej

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

De frågor jag söker besvara är vad en människa är för något, vad som är meningen med livet, och hur man ska leva och agera. Dessa väldigt grundläggande frågor kan man söka svar på oavsett vilken personlighet och vilka intressen man har.

En människa är ett djur, vilket den biologiska vetenskapen förtäljer. Liksom allt i naturen, finns det vidare i grund och botten ingen mening med sådant som finns och sådant som sker: i grund och botten finns det alltså ingen mening med livet. Detta hindrar emellertid inte oss människor från att själva skapa - definiera - meningar med livet, och jag har då funnit att meningen med livet borde vara att må så bra som möjligt. Detta har jag insett, ty jag vet att välmående är positivt, och ovälmående och lidande är negativt. Detta tror jag att nästan alla människor instämmer i. Målet med en människas alla aktiviteter och handlingar bör alltså vara att öka välmåendet och minska lidandet hos alla inblandade individer, har jag funnit.

Jag har funnit denna slutsats, utan att vara väldigt social. Det har jag varit förmögen att göra, ty man inte måste vara social för att resonera sig fram till dylika slutsatser.

Exakt hur man ska göra för att må bra, varierar dock från person till person, ty alla är olika. Vissa människor tilltalas som exempel av hårdrock, andra av klassisk musik, vissa av alla sorters musik och vissa blir störda av alla sorters musik. Det är likadant med hur social man är: vissa människor mår bra av att ofta umgås med andra människor, medan andra människor mår bäst av att oftast vara ensamma. Alla är olika och mår bra av olika saker, vilket måste respekteras. Alla har dock, menar jag, samma mening med livet, d.v.s. just att faktiskt må bra: samma mål, olika vägar dit.

Andreas Rejbrand