Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Jordmagnetism

Tillbaka till originalmeddelandet.

Kompassnålen pekar i B-fältets riktning. B-fältet är summan av två vektorfält: dels det jordmagnetiska, och dels fältet som kommer av strömmen. Om vi ritar en karta med norr uppåt, öster åt höger osv. så går strömmen rakt nedåt. Enligt högerhandsregeln kommer då B-fältet från ledaren at peka rakt åt höger, d.v.s. rakt österut. B-fältets storlek blir BL0I/(2πd) där I är strömmen i ledaren, och d är avståndet mellan ledaren och kompassen. Rita nu upp B-vektorn, och markera dess komposant åt öst och dess komposant åt norr, så att du erhåller en rätvinklig triangel, där hypotenusan är B-vektorn, den östra komposanten har längden BL0I/(2πd) och den nordliga komposanten är det sökta beloppet BT av jordmagnetiska fältets horisontella komponent. Trigonometri ger att tan 55° = BL / BT så att BT = BL / tan 55° = BL cot 55° = [μ0I/(2πd)] ⋅ cot 55°.

Cotangens av x, cot(x) = 1/tan(x), som du nog stött på i någon grundkurs i matematik. cot(55°) ≈ 0.70.

Andreas Rejbrand