Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Hej

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

  1. Använd gitterformeln dsin θ=. Eftersom gittret har 600 spalter/mm måste avståndet d mellan varje spalt vara 1/600 mm, eller omkring 1,67 µm. Lös sedan ut våglängden λ för varje avlänkningsvinkel θ. För att bestämma vilken färg som hör till vilken våglängd använder du kunskapen om att det synliga ljuset svarar mot regnbågens färger från blått (~400 nm) till rött (~700 nm).
  2. Om frekvensen f = 2,45 GHz så är våglängden λ = c/f = 122 mm. (c är ljusets fart i vakuum.) Energin i varje foton är lika med Eγ =hf = 1,62×10−24 J = 10,1 µeV. Multiplicera denna energi per foton med så många fotoner som produceras varje sekund, för att få så mycket energi som strålas ut per sekund; detta är förstås effekten. Vi erhåller P = (3×1026 fotoner/sekund)×(1,62×10−24 J/foton) = 487 J/s = 487 W.

Andreas Rejbrand