Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: "Bäst på skolan?"

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Vad jag gör på ett känslomässigt plan kan jag inte påverka särskilt lätt, och dessutom syns det inte utåt. Jag har väldigt god självdisciplin (eller åtminstone har jag haft det), så vad jag känner syns sällan, som tur är. På ett intellektuellt plan dömer jag inte folk på irrationella grunder, utan jag tillämpar strikt det moraliska ramverket (Livsfilosofi II). Däremot håller jag fast vid min kommentar att en betydande andel av alla människor (åtminstone i Sverige) inte verkar vara särskilt moraliskt begåvade, och att en betydande andel också inte är särskilt intellektuellt begåvade. Om jag jämför med mig själv är det ovanligt att jag finner begåvade personer, åtminstone inom data, matematik, fysik och kemi (och till viss del övrig naturvetenskap). (Tror du mig inte kan jag skicka dig några betygs- och meritlistor.) I fallet du kommenterade så skrev jag att de flesta på min gymnasieskola (och högstadieskola) i allmänhet "inte var särskilt begåvade". Det skulle man kunna tro är min känslomässiga sida som talar, sedan den knuffat den intellektuella sidan med dess ramverk åt sidan, och till viss del kan det vara så. Men jag måste nog ändå påstå att de övriga i min gymnasieklass faktiskt var betydligt sämre på matematik/naturvetenskap än mig (detta är ett faktapåstående, som är sant eller falskt, och som jag alltså påstår är sant), med god marginal. Hur det såg ut i parallellklassen vet jag inte, men jag har i nuläget ingen information som tyder på att något skulle ha varit annorlunda där. När det gäller den moraliska begåvningen i min gymnasieklass är jag också kritisk - när jag som mest behövde stöd, vände alla mig ryggen. Jag ansåg mig till och med dåligt behandlad av lärare (som fryste ut mig) och skolledningen.

Jag glömde också att påpeka två saker i mitt förra meddelande: jag skäms inte när jag påstår att jag är bättre än de allra flesta på matematik, fysik data osv., av den anledningen att det är sant, och att jag tycker att jag förtjänar det: medan många andra har vänner och partners, så har jag ingen, utan allt jag har att leva för är just vetenskapen och tekniken, och mina färdigheter inom dessa ämnen. Den andra saken jag vill påpeka är att jag inte tycker illa om alla människor. Till exempel har jag mycket stort förtroende för speciellt en universitetslektor vid Linköpings universitet, och i allmänhet trivs jag mycket bra bland övriga studenter och lärare där.

Andreas Rejbrand