Flag of the United Kingdom
Andreas Rejbrands webbplats

Gästbok

Svar: Felstavning och semikolon

Tillbaka till originalmeddelandet.

Tack för ditt meddelande.

Naturligtvis kan jag stava till "bortsett"; det rör sig bara om ett vanligt tryckfel. Skriver man fort och mycket blir det lätt sådant, men det förvånar mig att ordbehandlaren inte reagerat på det (det beror troligtvis på att ordet trots allt råkar vara en sammansättning av två ord i ordlistan). Jag ber om ursäkt för tryckfelet (som egentligen finns på s. 11 - inte på s. 9), och kommer att korrigera det så snart jag får tid till det. Däremot har du inte riktigt rätt angående grammatiken i meningen, vilken är helt korrekt. "Och" passar utmärkt i sammanhanget, vilket "som" däremot inte skulle göra, ty korrelatet alltid står precis före "som".

Jag kan också passa på att påpeka ett par fel i ditt meddelande, när vi ändå diskuterar grammatik. Dels har du en satsradning (vilket förvisso accepteras i väldigt hög utsträckning numera, men jag gör det ännu inte) mellan "oriktig" och "mer korrekt", och dels borde punkten mellan "bortse" och "användningen" ligga i parentesen (parentesen skall ju kunnas ta bort, men då blir det en punkt över). Dessutom borde nog parentesen avsluta den föregående meningen istället för att innesluta en egen (icke komplett) mening efter denna. Skriv alltså "...bort från något (infinitiv: bortse).". (Ännu hellre kan man lägga parentesen direkt efter citatet med supinumformen.)

Såvitt jag känner till används semikolon på samma sätt i det engelska språket som i det svenska. Slå gärna upp "semicolon" på engelskspråkiga Wikipedia för mer information.

Andreas Rejbrand