Algoritmsimulator
 
Startsida | Skärmbilder | Ladda ner | AlgoSim II

Välkommen

Algosim är en gratis, numerisk kalkylator med funktioner för grafritning, statistisk envariabelanalys samt användardefinierade algoritmer. Programmet har analysfunktioner i form av numerisk derivering, integration och lokalisering av maxima, minima och terrassvärden. Vidare erbjuds numerisk ekvationslösning, beräkning av summor och produkter samt tabellfunktioner.

Algosim är skapat av och utvecklas av Andreas Rejbrand, http://www.rejbrand.se/rejbrand.
Utmärkelser
Softpedia Clean AwardReklam
ITDirekt - Gratis nyhetsbrev inom IT!